Intencje dla św. Rity

Dodaj swoją intencję dla św. Rity! Zostanie ona zawieziona do Sanktuarium św. Rity w Cascii w naszej pielgrzymce i tam powierzona naszej drogiej Orędowniczce we Mszy św. zbiorowej w maju 2016 r.

W naszych intencjach możemy też modlić się wspólnie! Zapraszamy.

I prayed for this

Prayed for 5 times.

Anonymous

Panie Boźe, proszę, źeby chciał się ze mną spotkać, porozmawiać otwarcie, szczerze, źyczliwie, źeby się ze mną zechciał skontaktować, proszę o pewność. Odsuń ode mnie, od nas wszelki lęk przed sobą. Daj głębokie zaufanie. Powiedz mi Jezu, jak jest naprawdę, co się stało, jeśli jest mu cięźko, lub nie chce, jeśli wciąź ma źal, przerasta go cierpienie, i nie potrafi przebaczyć, nie widzi juź sensu, to proszę, pomóź mi to przyjąć z pokorą i poddaniem, tylko błagam Cię Panie, bądź przy nim, wspieraj go, daj mu zdrowie duszy i ciała, obdarz jego serce pokojem i radością, czuwaj nad nim i broń, opiekuj się nim w kaźdej chwili źycia, pomagaj mu i ratuj zawsze. Nie proszę, abyś tę miłość we mnie zgasił, wiem juź, źe to niemoźliwe, ale proszę, niech ona zawsze go ochrania jak tarcza. Niech się Wola Twoja, Boźe, w nas wypełnia.

Received: July 17, 2019

Powered by Prayer Engine